So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Danh mục sản phẩm
  • Module vào/ra từ xa kết nối RS-485
  • Module vào/ra mở rộng
  • Module vào/ra từ xa kết nối Ethernet
  • Module vào/ra kết nối CAN Bus
  • Module kết nối truyền thông FRnet
  • Module vào/ra kết nối truyền thông PROFIBUS
  • Relay Modules & Daughter Boards
  • Module vào/ra kết nối truyền thông ZigBee
  • Module vào/ra kết nối Ethernet qua Wifi
  • Module vào/ra kết nối USB
Module mở rộng vào/ra từ xa