So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cáp kết nối truyền thông thiết bị tự động hóa

Cáp kết nối truyền thông thiết bị tự động hóa

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)
  • Lượt xem: 3113
  • Ngày đăng: 11/02/2016
Giá sản phẩm0

Cable Selection Guide

     
 
3S001
RG58A/U 1 Meter Long SMA male to RP-SMA male
  3S004
HDF 200 cable, 1 meter long N type male to RP-SMA male
3S001-1
RG58A/U 1 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female
  3S003-1
RG58A/U 3 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female
3S005
HDF 200 cable, 3 meter long N type male to RP-SMA male
  3S005-1
RG58A/U 5 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female
3S006
HDF 200 cable, 5 meter long N type male to RP-SMA male
  3S007
RG58A/U 5 Meter Long SMA male to RP-SMA male
3S008
RG58A/U 10 Meter Long SMA male to RP-SMA male
  3S008-1
RG58A/U 8 Meter Long RP-SMA male to RP-SMA Female
 
 
 
CA-0903
9-pin Female D-sub & RS-232 connector cable,
30 cm Cable for I-7188/E
  CA-0904
4-pin connector & 9-pin Female D-sub cable, for CAN/Profibus.
CA-090510
9-pin Female D-sub & RJ-45 cable, 1M Cable for
RS-405/ RSM-405 <Pin Assignmnet>
  CA-0909
Female DB-9 to Female DB-9 connector for tDS-712/tGW-712.
CA-090910
9-pin Female D-sub cable for RS-422 Connector, 1 M
<Pin Assignmnet>
  CA-090910-A
9-pin Female D-sub cable for I/M-7088 connector, 1 M
CA-0910
9-pin Female D-sub & 3-wire RS-232 cable,1 M Cable for
I-7188/E and SST-900/SST-2450 <Pin Assignmnet>
  CA-0910-C
9-pin Female D-sub & 3-wire CAN bus cable (1M)
<Pin Assignmnet>
CA-0910F
9-pin Female-Female D-sub cable, 1M Cable for
I-7188XC/7521/7522/7523
  CA-0910N
9-pin Female-Female D-sub cable,
1M Null Modem Cable for WinCon
<Pin Assignmnet>
 
 
CA-0915
9-pin Male-Female D-sub cable,1.5M
Cable for ISA-7520R/PCI-7520AR/I-8000 Series
  CA-0920
9-pin Male-Male D-sub cable,2M
Cable for DB-200/DN-25/MMICON Starter Kit
CA-0918-3W
1.8M 9-Pin Male to Female D-sub RS-232 Cable w/
Ferrite Core
  CA-RJ1003
10-pin cable & RJ-45,30cm
Cable for I-8112/I-8114/I-8142/I-8142i/I-8144
CA-0950-3W
5.0M 9-Pin Male to Female D-sub RS-232 Cable w/
Ferrite Core
  CA-RJ0903
9-pin Male D-sub & RJ-45 cable,30cm
Cable for I-8112/I-8114/I-8142/I-8142I/I-8144
<Pin Assignmnet>
CA-RJ1010
10-pin cable & RJ-45,1M
Cable for I-8142/I-8142i/I-8144
  CA-1509
15-pin Male & 9-pin Male-Female
D-sub,power connector cable
Cable for iVIEW-100
CA-006
1.8M HD15 Male to Male VGA Cable w/Ferrite Core
(Fully shielded protects against unwanted EMI/RFI interference)
  CA-007
5.0M HD15 Male to Male VGA Cable w/Ferrite Core
(Fully shielded protects against unwanted EMI/RFI interference)
 
 
CA-009
3.0M HD15 Male to Male VGA Cable w/Ferrite Core
(Fully shielded protects against unwanted EMI/RFI interference)
  CA-M910
PS/2 connector & external lines cable
Cable for iVIEW-100
CA-2520
25-pin Male-Male D-sub flat cable,2M
Cable for DB-8R/DB-200/WDT-01/WDT-02/DN-25(45º)
  CA-2520D
25-pin Male-Male D-sub flat cable,2M
Cable for DB-8R/DB-200/WDT-01/WDT-02/DN-25(180º)
CA-3710
DB-37 Male-Male D-sub cable 1M
Cable for Daughter Board(45º)
  CA-3710D
DB-37 Male-Male D-sub cable 1M
Cable for Daughter Board(180º)
CA-3720
DB-37 Male-Male D-sub cable 2M
Cable for Daughter Board(45º)
  CA-3720D
DB-37 Male-Male D-sub cable 2M
Cable for Daughter Board(180º)
CA-3705A
DN-37 Male-Female D-sub cable 0.5M
Cable for Daughter Board For I-8040/8041/I-8042/I-87040/
I-87041
  CA-3710A
DN-37 Male-Female D-sub cable 1M
Cable for Daughter Board For I-8040/8041/I-8042/I-87040/I-87041
 
 
 
CA-3715A
DN-37 Male-Female D-sub cable 1.5M
Cable for Daughter Board For I-8040/I-8041/I-8042/
I-87040/I-87041
  CA-3715DM-H
Thin Monolithic DB-37 Male-Male Cable, 1.5 M, 180°. (RoHS)
CA-3730DM-H
Thin Monolithic DB-37 Male-Male Cable, 3.0 M, 180°. (RoHS)
  CA-3750DM
Thin Monolithic DB-37 Male-Male Cable, 5.0 M, 180°. (RoHS)
CA-3750DM-H
Thin Monolithic DB-37 Male-Male Cable, 5.0 M, 180°. (RoHS)
  CA-040415
4-pin & 4-pin Cable 1.5 M
CA-9-3715D
DB-37 Male(D-sub) to 4-Port DB-9 Male(D-sub) cable
1.5M Cable for VXC series(180°) <Pin Assignmnet>
  CA-GPIB10
GPIB cable 1 meter long
Cable for PC-488/PCI-488
CA-GPIB20
GPIB cable 2 meter long
Cable for PC-488/PCI-488
  CA-GPIB40
GPIB cable 4 meter long
Cable for PC-488/PCI-488
CA-SCSI15
SCSI II 68-pin & 68-pin Male connector cable 1.5M,
Cable for PISO-ENCODER600/300
  CA-SCSI30
SCSI II 68-pin & 68-pin Male connector cable 3M
 
 
 
CA-SCSI50
SCSI II 68-pin & 68-pin Male connector cable 5M
  CA-9-2502
9-pin Male & 25-pin Female D-sub cable,
20 cm Cable for PISO-PS300/SERVO 300
CA-2002
20-pin flat cable,20 cm x 2
Cable for ADP-20, ADP-20/PCI
  CA-2010
20-pin flat cable,1M
Cable for Daughter Board Series
CA-2020
20-pin flat cable, 2M Cable for Daughter Board Series
  CA-20006
20-pin flat-cable pitch 2.0 mm, 6 cm x 2
CA-4037B
40-pin flat & D-sub 37-pin Female cable 24 cm Cable
for PISO--DIO Series
  CA-4037W
40-pin flat & D-sub 37-pin Female cable 24 cm Cable
for PCI-DIO/ISO-DIO Series
CA-4440
44-pin flat & 40-pin flat cable Cable for NTE-210
  CA-5002
50-pin flat cable 20 cm Cable for ADP-37/ADP-50(PCI)
 
 
 
CA-5015
50-pin flat cable 1.5 M Cable for Daughter Board Series
  CA-PC09F
9-pin Female D-sub connector with plastic cover
Connector for ISA-7520R/PCI-7520AR
CA-PC09M
9-pin Male D-sub connector with plastic cover
Connector for SERVO 300/PISO-PS300
  CA-4002
37-pin Male D-sub connector with plastic cover
Connector for PCI-DIO/PISO-DIO Series
CA-4002F
37-pin Female D-sub connector with plastic cover
Connector for PCI-DIO/PISO-DIO Series
  CA-PC25M
25-pin Male D-sub connector with plastic cover
Connector for ENCODER 300/STEP-200/SERVO 300/
PISO-PS300
CA-0945
For 9 pin 3.81mm pitch with RJ-45 connector
  CA-5810
For 10 pin 5.08mm pitch
CA-3813
For 13 pin 3.81mm pitch And 14 pin 3.5mm pitch
  1C013
SJ-904 PT
 
 
 
CA-P716
Cable for ACE-716P Power Supply
  CA-0205
2-pin Black & Red cable,0.5M
Cable for WDT-01,WDT-02 & WDT-03
CA-03015
3-pin connector cable
Cable for DP-640/660/665
  CA-USB18
1.8M USB 2.0 A-Male to B-Male 28/24 AWG Cable
Cable for tM-7561/I-7560/I-7561/I-7563/USB-2560/USB-2020
CA-USB10
1.5M USB 2.0 A-Male to Mini-5P B-Male 28/24 AWG Cable
Cable for iP-844x/884x
  CA-USB05
0.5M USB 2.0 A-Male to A-Female 28/24 AWG Extension Cable w/Ferrite Core
CA-USB15
1.5M USB 2.0 A-Male to B-Male 28/24 AWG Cable w/
Ferrite Core Cable for TPM-1010/USB-2000 Series
  CA-NW-J1
USB client, Reset,Speaker, MAC cable
Nuwa-400 series J1 connector
CA-NW-J6
RS-232 cable
Nuwa-400 series J6 connector
  CA-NW-J17
RS-232 cable
Nuwa-400 series J17 connector
 
 
 
CA-NW-J35 CAN cable
Nuwa-400 series J35 connector
  CA-9-3705
DB-37 Male(D-sub) to 4-Port DB-9 Male(D-sub) cable.
0.5 M Cable for I-8114W/I-8114iW(90°)
<Pin Assignmnet>

CA-2525015
25pin Male-Female D-Sub 15CM flat cable

  CA-252518D
25pin Male-Female D-Sub 1.8M flat cable ( 180°)
CA-002
DC connector to 2-wire power cable, 0.3 M
  CA-0602
6-pin connector cable
Cable for DP-640
CA-0101
Ground wire for DP-640/660/665 use
  CA-0802
8-pin connector cable
able for DP-660/665
CA-1394-45
IEEE 1394 Latch Cable (6P-6P, L:4.5 m)
  CA-PC62M
62-pin Male D-sub connector with plastic cover
Connector for VXC/VEX Series
 
 
 
CA-26-MJ3-15/30/50
HD DSub 26-pin Male cable for Mitsubishi servo amplifier,
1.5/3/5 M (for MELSERVO-J3/J4 series)
  CA-26-YSV-15/30/50
HD DSub 26-pin Male cable for Yaskawa servo amplifier, 1.5/3/5 M (for Sigma II/III/V series)
CA-26-PA4-15/30/50
HD DSub 26-pin Male cable for Panasonic servo amplifier,
1.5/3/5 M (for MINAS A4/A5 series)
  CA-26-PA4-15B
26-pin HD D-Sub Male Cable for Panasonic Servo Amplifier,
1.5 M (for MINAS A4/A5 Series)
CA-26-DAA2-15/30/50
HD DSub 26-pin Male cable for Delta A2 servo amplifier,
1.5/3/5 M (for ASDA-A2 series)
  CA-26-DAB2-15/30/50
HD DSub 26-pin Male cable for Delta B2 servo amplifier,
1.5/3/5 M (for ASDA-B2 series)
CA-26-FFW-15/30/50
HD DSub 26-pin Male cable for Fuji servo amplifier,
1.5/3/5 M (for FALDIC-W and ALPHA5 Smart series)
  CA-26-TTA-15/30/50
HD DSub 26-pin Male cable for Teco servo amplifier,
1.5/3/5 M (for TSTA-A/A+ series)
CA-9-6210
B-62 Male(D-sub) to 8-Port DB-9 Male(D-sub) cable
1.0M Cable for VXC & VEX series(180°)
  CA-3710AM
DN-37 Male-Female D-sub cable 1M (Moding)
Cable for Daughter Board (45º)
 
 
 
CA-3720AM
DN-37 Male-Female D-sub cable 2M (Moding)
Cable for Daughter Board (45º)
  CA-3730AM
DN-37 Male-Female D-sub cable 3M (Moding)
Cable for Daughter Board (45º)
CA-3750AM
DN-37 Male-Female D-sub cable 5M (Moding)
Cable for Daughter Board (45º)
 

CA-37100AM

DN-37 Male-Female D-sub cable 10M (Moding)
Cable for Daughter Board (45º)

Tags: